Upućivanje na pregled

Novorođenče koje boluje od SMA moći će se osloniti na vaše brzo prepoznavanje potencijalnih simptoma SMA4 i brzo upućivanje u specijalni neuromuskularni centar5,6

⦁ Brzo i izravno upućivanje na liječenje omogućit će:4,5

Pravovremeni pristup specijalističkoj skrbi5

Pravovremeno genetsko testiranje6

Pravovremenu medicinsku pomoć koja će spriječiti daljnje napredovanje bolesti4,5

Postizanje optimalnih rezultata4,5

Kontinuirano kliničko promatranje

Kao liječnik, pozvani ste da budno pratite moguće simptome i, u slučaju istih, odmah uputite dijete dječjem neurologu.4–6

Ako ne postoji obiteljska anamneza, dijagnoza je prouzročena kliničkim simptomima SMA6

Budite na oprezu sa SMA simptomima3

Ako sumnjate na SMA odmah djelujte2

Hitno uputite dijete dječjem neurologu5,6

Razgovor o zabrinutosti zbog djetetovog razvoja je neugodan i stresan za roditelje i njegovatelje.7,8 Nužno je voditi se svojom kliničkom prosudbom,2 jer je najvažnija pravovremena dijagnoza SMA5,9